• FileMakerKonsulternas bildspel
 • FileMakerKonsulternas bildspel
 • FileMakerKonsulternas bildspel
 • FileMakerKonsulternas bildspel
Debiteringsrutiner och Priser
Debitering sker på löpande räkning.
Projektmöten, informationsinhämtning, systemutveckling, programmering, installationer, utbildning etc debiteras enligt nedan.
FileMaker Konsulten – Arbete som sker 48 timmar efter bokning – ert pris per påbörjad timme 950 kr.
FileMaker Akuten – Arbete som sker på plats inom 48 timmar från bokning, ert pris per påbörjad timme 1.450 kr.
Projektledning – ert pris per påbörjad timme 1.250 kr/tim.
Vid besök hos Kund debiteras minimum 2 timmar + inställelse på 500 kr.
Telefonsupport debiteras per påbörjad 30 minutersperiod á 425 kr.
Efter klockan 18.00 debiteras 50% ob tillägg och efter kl 21.00 100% Helger och röda dagar 100%.

Debiteringsrutiner och Priser (uppdaterade 1/1-2012)

 • Debitering sker på löpande räkning, om inget annat anges i offerten
 • Projektmöten, informationsinhämtning, systemutveckling, programmering, installationer, utbildning etc debiteras enligt nedan. 
 • FileMaker Konsulten – Arbete som sker 48 timmar efter bokning – pris per påbörjad timme 1.250 kr.
 • FileMaker Akuten – Arbete som sker på plats inom 48 timmar från bokning, pris per påbörjad timme 1.750 kr.
 • Projektledning – pris per påbörjad timme 1.250 kr/tim.
 • Vid besök hos Kund debiteras minimum 2 timmar + restid med 50% av konsultarvode dock minst 500 kr. I övrigt ersätts utlägg endast om verifierad kostnad är naturlig och nödvändig för genomförandet av konsulttjänsten under förutsättning att Kunden godkänt utlägget.
 • Telefonsupport debiteras per påbörjad 30 minutersperiod á 475 kr.
 • OB Tillägg - Efter klockan 18.00 debiteras 50% extra och efter kl 21.00 100% Helger och röda dagar 100%. Debiteras endast om parterna överenskommit om att arbete ske ske under dessa tider.

Detta är våra listpriser. Ramavtal kan tecknas.

Dela länk: Dela länk: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Yahoo Bookmarks MSN Live Pusha