• FileMakerKonsulternas bildspel
 • FileMakerKonsulternas bildspel
 • FileMakerKonsulternas bildspel
 • FileMakerKonsulternas bildspel

Allmänna villkor

FileMakerKonsulterna.se -Watzit 2.0 AB arbetar efter dessa allmänna villkor. 

 
Ansvarsbegränsning
Under inga omständigheter svarar Konsulten för direkt skada eller för utebliven vinst, produktionsbortfall eller annan indirekt skada, som kan uppkomma till följd av användning eller utebliven användning av tillämpningen.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter svarar Konsulten för direkt skada eller för utebliven vinst, produktionsbortfall eller annan indirekt skada, som kan uppkomma till följd av användning eller utebliven användning av tillämpningen eller de råd som konsulten kommer med.

 
Avbokning
Avbokning av inplanerad konsultation skall ske före 48 timmar före utförande. Därefter debiteras 50% av inbokad tid.

Avbokning

Avbokning av inplanerad konsultation skall ske före 48 timmar före utförande. Därefter debiteras 50% av inbokad tid.

 
Äganderättsförbehåll
Konsulten äger alla varor som levereras till Kunden tills betalning skett till fullo.

Äganderättsförbehåll

Konsulten äger alla varor som levereras till Kunden tills betalning skett till fullo.

 
All information hanteras under sekretess. Endast de personer som ingår i projektet kommer ha tillgång till den information som konsulten inhämtar. Kundens system kan komma att finnas på Konsultens datorer för utveckling och support.
 
Debiteringsrutiner och Priser
Debitering sker på löpande räkning.
Projektmöten, informationsinhämtning, systemutveckling, programmering, installationer, utbildning etc debiteras enligt nedan.
FileMaker Konsulten – Arbete som sker 48 timmar efter bokning – ert pris per påbörjad timme 950 kr.
FileMaker Akuten – Arbete som sker på plats inom 48 timmar från bokning, ert pris per påbörjad timme 1.450 kr.
Projektledning – ert pris per påbörjad timme 1.250 kr/tim.
Vid besök hos Kund debiteras minimum 2 timmar + inställelse på 500 kr.
Telefonsupport debiteras per påbörjad 30 minutersperiod á 425 kr.
Efter klockan 18.00 debiteras 50% ob tillägg och efter kl 21.00 100% Helger och röda dagar 100%.

Debiteringsrutiner och Priser (uppdaterade 1/1-2012)

 • Debitering sker på löpande räkning, om inget annat anges i offerten
 • Projektmöten, informationsinhämtning, systemutveckling, programmering, installationer, utbildning etc debiteras enligt nedan. 
 • FileMaker Konsulten – Arbete som sker 48 timmar efter bokning – pris per påbörjad timme 1.250 kr.
 • FileMaker Akuten – Arbete som sker på plats inom 48 timmar från bokning, pris per påbörjad timme 1.750 kr.
 • Projektledning – pris per påbörjad timme 1.250 kr/tim.
 • Vid besök hos Kund debiteras minimum 2 timmar + restid med 50% av konsultarvode dock minst 500 kr. I övrigt ersätts utlägg endast om verifierad kostnad är naturlig och nödvändig för genomförandet av konsulttjänsten under förutsättning att Kunden godkänt utlägget.
 • Telefonsupport debiteras per påbörjad 30 minutersperiod á 475 kr.
 • OB Tillägg - Efter klockan 18.00 debiteras 50% extra och efter kl 21.00 100% Helger och röda dagar 100%. Debiteras endast om parterna överenskommit om att arbete ske ske under dessa tider.

Detta är våra listpriser. Ramavtal kan tecknas.

 

Betalningsvillkor

 • Priser är i Sek och exklusive moms.
 • Fakturering sker löpande två gånger per månad.
 • Betalningsvillkor 15 dagar efter fakturadatum.
 • Dröjsmålsränta enligt räntelagen, styrränta + 8%. 
 • Konsulten innehar f-skattebevis och är registrerad för moms.
 • Watzit 2.0 AB skall fakturera Kunden, d v s faktura kan ej skickas direkt från Partnerkonsult.