• FileMakerKonsulternas bildspel
  • FileMakerKonsulternas bildspel
  • FileMakerKonsulternas bildspel
  • FileMakerKonsulternas bildspel

FileMaker Pro 11

Har kommit!

 filemaker_11_fmp

Nu finns FileMaker Pro 11!


Jag har under ett par veckor arbetat med FileMaker Pro 11 och har kommit fram att det är ett lyft gentemot FileMaker Pro 10. Den hårt kritiserade ändringen av Statuslisten, som tidigare låg till vänster som sedan 10´an är flyttad upp till på skärmen har fått finslipade funktioner. Inte i själva listen utan i den nya Granskaren som har tillkommit. Tidigare var det svårt att hitta mellan olika paletter men nu finns allting samlat på ett och samma ställe. Utseendet är mycket likt Apples produkter som t.ex. Pages och KeyNote. Mycket bra! Tack FileMaker för att ni har lyssnat på oss ut utvecklare.

Granskaren

Granskaren har tre olika flikar - Position, Utseende och Data. Under varje flik finns det ett antal olika avdelningar t.ex. under Position hittar vi Automatisk storleksförändring, Ordna och justera, Packning och Visning. Under Utseende har vi Objekt, Text, Stycke, Tabbar. Bra med allt samlat på samma ställe. Man kan dessutom ha flera Granskare framme samtidigt. Dom har dock glömt att visa vilken manus som markerat objekt / knapp har och eventuell manusparameter. Det kanske kommer vid nästa version.


filemaker_11_granskare_position filemaker_11_granskare_utseende

filemaker_11_granskare_data

Modernt utseende

FileMaker 11 har också fått en ordentlig uppfräsning. Programmet har blivit modernt till utseendet. Små detaljer överallt är fixade vilket är roligt.

Manus

Tidigare har det varit bökigt när man behöver definiera ett Manus när man är på "fel ställe". Det är fixat nu via små ikoner där man kan definiera sina manus. Smart! Detta spar tid.

filemaker_11_manus_knapp

Manusknappar i Knappfunktionen

 

Sökning

Det har kommit ytterligare en sökningsfunktion i FileMaker Pro 11. Den fungerar som Spotlight för Mac dvs man kan fritextsöka i alla fält som finns på layouten. Man kan välja i layoutläget vilka fält som ska vara sökbara. Den ersätter inte den vanliga sökfunktionen då man inte kan göra intervallssökningar t.ex. 100000...120000

Ytterligare en sökfunktion skulle man kunna säga att "Spara poster som överblickslänk" skulle kunna vara. Det innbär att man kan exportera en sökning - dvs vilka poster man har hittat som en fil. Denna fil kan skickas till en kollega som har FileMaker och tillgång till FileMaker Databasen via nätverket. Kollegan öppnar filen och resultatet av sökningen visas i rätt layout med rätt sortering.

filemaker_11_searchbar

Ny sökfunktion

 

Ikoner på fält i layoutläget

Tidigare var det omöjligt vid första anblicken att se om ett fält hade Manus utlösare, Villkorlig formatering eller verktygstips (Tooltips / Etiketter). Nu finns det små ikoner som visas på fälten som har dessa. Den nya funktionen snabbsökning har också fått en egen ikon.

filemaker_11_layout_icons

Ikoner som visar mer info om varje fält

 

Gruppera och söka layouter

Vi som arbetat med FileMaker i några år bygger större och större lösningar. Det största system vi har byggt är Kundvårdsprogrammet (KVP). För ett par år sedan migrerade vi från FileMaker 6 till nya FileMaker. Det innebar att ett 20 tal register skulle bli en databas. Vi är nu uppe i ca 300 layouter! Därför är denna nya funktion att man kan gruppera / lägga layouterna i mappar helt underbar! Man kan ha en mapp för alla Företagslayouter, en för alla Utskriftslayouter etc. Nu kan man också söka efter en layout på samma sätt som man tidigare kunde söka efter ett Manus. För oss så kommer detta spara mycket tid! En annan smart lösning är att man nu i Tillval för Lyaout kan välja att öppna layouten direkt. Ett nytt fönster öppnas med den valda layouten.

filemaker_11_hantera_layouter

 


filemaker_11_layout_show

 

filemaker_11_layout_search

Sökruta i Hantera layouter

 

Visa varibaler i en layout

Tidigare var man tvungen att köra ett script som tilldelade variablen till ett fält för att kunna visa upp informationen. Nu kan man visa variabledata i så kallade mergefält (<<$$varibel>>) på layouten. En funktion som MS-Acess har haft i över 20 år! Dock så kan man inte göra beräkningar med variabler i layoutläget t.ex. <<$$x>> + <<$$y>>. Man måste då ha "riktiga" fält.

Portaler

Nu kan man filtrera en portal. Det innebär att man inte behöver ha en uppsättning tabellförekomster och relationer för varje filtrering. Nu räcker det med en relation och den nya funktionen Filtrera portalposter.

 

Markeringsfärg

Både i layoutläge och i Bearbetningsläge kan man nu markera en text i layouten eller i ett fält. Markera texten och klicka på Markeringsfärg så blir texten gul - motsvarande en överstrykningspenna. Även del av ord kan strykas över. Dock så kan man bara välja gul färg. Markeringsfärgen följer även med genom beräkningar.

filemaker_11_markering

Markeringsfärg i ett fält

 

Diagram

Nu kan man göra diagram i FileMaker. Tidigare var man tvungen att använda antigen en plugg in eller via flash i Webbvisaren för att visa digram. Nu slipper man det. Det finns 5 olika diagrtamtyper (stapeldiagram, horisontellt stapeldiagram, linje, ytdiagram och cirkeldiagram). Dessutom finns det både 2D och 3D varianer på dessa diagram. Inställningsmöjligheterna är bra. Det finns 20 färdiga olika färguppsättningar för diagramen . För bakgrunden kan välja helt ifylld, genomskinlig, linjär eller radielltonning av bakgrunden. Etiketterna x och y axlel kan antigen skrivas eller hämtas från ett fält. Diagramdata kan hämtas antigen från en post, från "hittade poster" eller från en relation vilket är bra för då slipper man arbeta med beräkningar. Man kan ha flera y axlar och en x axel. Diagramen kan även visas i FileMaker Direkt webbpublisering eller Instant Web Publising (IWP) som det även heter.

filemaker_11_diagram1

Stapeldiagram

filemaker_11_diagram2

horisontellt stapeldiagram

filemaker_11_diagram3

Linjediagram

filemaker_11_diagram4

Ytdiagram

filemaker_11_diagram5

Cirkeldiagram

 

Utökad säkerhet

Man kan ställa in om filen kan öppnas av tidigare version av FileMaker 11 eller inte. Man kan också begränsa vilka filer som får relatera till din FileMaker 11 databas. Detta för att öka säkerheten ytterligare.

filemaker_11_filesecurity

 

Snabb rapporter

Kraftigt utökade funktioner för att göra rapporter. En layout kan visas antingen som formulär, lista eller som tabell. Och det är i tabellläget som den största förändringen. Nu kan man skapa nya fält direkt i bearbetaläget. Man kan också lägga till ineldande gruppering och avslutande summa - utan att behöva definiera nya fält. Spar mycket tid och ger en otroligt flexibilitet!

filemaker_11_tabell_11

Lägg till nytt fält direkt i bearbetaläget

 

filemaker_11_tabell_meny_11

Lägg till avslutande delsumma - utan att definiera fält

 

Slutsats

Ska man uppdatera till FileMaker pro 11?
Min rekommendation är att man ska göra det. Först och främst för att det går snabbare med att utveckla lösningar. Portalfiler innebär färre relationer, lägga layouter i mappar - bra för strukturen. Diagram funktionen är också intressant.
Sitter man med FileMaker Pro  9 eller tidigare så kommer en stor förändring men den är enklare nu än FileMaker 10.
Vissa tycker att uppdateringarna från FileMaker kommer för snabbt men om jämför med vår webbavdelning (pixpro.net ) och deras miljö så uppdateras de flera gånger per år. Inom webbvärlden går utvecklingen mycket fortare än inom FileMaker världen. Om FileMaker ska ha en chans att hänga med och inte tappa mark så behöver dom uppdatera oftare. Om alla har underhållsavtal med FileMaker så får man ”fira” uppdateringar oavsett hur många gånger per år de kommer. Alltså - fler uppdateringar tack!

För mer information se FileMaker.com

 

Dela länk: Dela länk: Bookmark Google Yahoo MyWeb Del.icio.us Digg Facebook Myspace Yahoo Bookmarks MSN Live Pusha