• FileMakerKonsulternas bildspel
  • FileMakerKonsulternas bildspel
  • FileMakerKonsulternas bildspel
  • FileMakerKonsulternas bildspel

Vi är ett konsultföretag som hjälper dig med FileMaker!

Vi inom FileMakerKonsulterna.se har mångårig erfarenhet av FileMaker. Konsulterna har arbetat inom en rad olika branscher och problem. Våra kunder återfinns från enmansföretag till stora börsnoterade företag. Många av de lösningar som tas fram fungerar under många år.

Vi söker uppdrag och konsulter som vill arbeta med FileMaker och oss. 

Vi arbetar med FileMaker Pro, FileMaker Server, MySql, PHP och Lasso, både på PC, Mac och Linux.